Política de Qualitat, Medi Ambient

La Direcció de AUTOESCOLES PERFECTO conscient de la rellevància que avui dia té per a l’empresa satisfer les necessitats i expectatives dels seus clients, posa a disposició els recursos necessaris per a aconseguir que les seves activitats es compleixin de la manera més satisfactòries possibles i oferir al client un servei de formació professional per a l’ocupació, formació presencial i formació viària que sigui eficaç, secundant-se en un personal competent i qualificat que ofereix solucions ràpides, anticipant-se a les necessitats del client i proporcionant així un servei de màxima qualitat que respecta el medi ambient i l’objectiu final del qual és obtenir la plena confiança dels seus clients; i que obtinguin un reconeixement públic mitjançant la implantació i certificació del seu Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat i Gestió Ambiental conforme als requisits que estableixen les normes UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015 . Aquesta política haurà de proporcionar un marc de referència per a l’establiment dels objectius del Sistema Integrat de Gestió anteriorment esmentat.

MISSIÓ

 • Proporcionar la major qualitat de servei als nostres clients. A més,  el nostre compromís amb la millora contínua i l’estudi personalitzat de les expectatives de cada client ens permet oferir la millor solució d’acord amb les seves necessitats.
 • Fomentar una cultura d’empresa basada en la protecció del Medi Ambient, amb la millora contínua del nostre acompliment ambienta (incloent disminució de residus i minimització de consums) i professionalitat de l’equip, l’esforç continu i la capacitat emprenedora com a motors del creixement.
 • Potenciar les relacions entre els diferents organismes oficials amb els quals col·laborem com ara Prefectura Trafico Sabadell i el Servei Català de Trànsit.
 • Optimitzar els recursos disponibles, tant a les aules perquè la formació teòrica sigui la més eficaç com en els vehicles millorant així la formació pràctica dels nostres alumnes.

VISIÓ

 • Créixer de manera sostenible, afermant la nostra posició en territori nacional.
 • Poder ampliar l’abast del nostre servei, valorant l’ampliació de noves línies de negoci, amb la finalitat de convertir-nos en empresa de referència en el seu sector, i diversificant els nostres serveis..
 • Seguir apostant pel projecte d’innovació.

VALORS

 • Servir als nostres clients reptant-nos contínuament per a aconseguir els màxims nivells de satisfacció, a través del compliment dels seus requisits, així com amb el compliment de la legislación y reglamentació aplicable, i la millora contínua de la qualitat de prestació del servei.
 • Millora contínua cap a l’excel·lència com a manera de treballar considerant els riscos i oportunitats que poden afectar a la conformitat dels productes i els serveis i el medi ambient, així com a la capacitat d’augmentar la satisfacció del client.
 • Concienciem al personal de la nostre organització en la importància d’una gestió de la qualitat eficaç i de la conformitat amb els requisits del SIG de manera que possibiliti la Millora Contínua.
 • Apostem pel nostre personal ja que són els únics capaços de portar a AUTOESCOLES PERFECTO a l’èxit organitzacional. Per això escoltem a tots els nostres treballadors, usuaris i resta de parts interessades, potenciant tant la consulta com la participació de tots, mitjançant els canals de comunicació i informació establerts per a això, prestant especial atenció a aquells grups més sensibles i vulnerables.

S’han establert els mecanismes necessaris perquè en tota l’organització es conegui, comprengui i porti a la pràctica la Política descrita. Així mateix, la present política estarà disponible per a qualsevol part interessada