Política de Qualitat, Medi Ambient

La Direcció de AUTOESCOLES PERFECTE conscient de la rellevància que avui dia té per a l'empresa satisfer les necessitats i expectatives dels seus clients, posa a disposició els recursos necessaris per a aconseguir que les seves activitats es compleixin de la manera més satisfactòries possibles i oferir al client un servei de formació professional per a l'ocupació, formació presencial i formació viària que sigui eficaç, secundant-se en un personal competent i qualificat que ofereix solucions ràpides, anticipant-se a les necessitats del client i proporcionant així un servei de màxima qualitat que respecta el medi ambient i l'objectiu final del qual és obtenir la plena confiança dels seus clients; i que obtinguin un reconeixement públic mitjançant la implantació i certificació del seu Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat i Gestió Ambiental conforme als requisits que estableixen les normes UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015 . Aquesta política haurà de proporcionar un marc de referència per a l'establiment dels objectius del Sistema Integrat de Gestió anteriorment esmentat.

MISSIÓ

VISIÓ

VALORS

S'han establert els mecanismes necessaris perquè en tota l'organització es conegui, comprengui i porti a la pràctica la Política descrita. Així mateix, la present política estarà disponible per a qualsevol part interessada