Logo aeperfecto

Curs de Sensibilització i Reeducació Viària


Has perdut punts en la teva llicència de conduir, per tant, has de completar un Curs de Sensibilització i Reeducació Viària per a recuperar aquests punts. Aquests cursos es divideixen en dues categories: Total o Parcial..

És important destacar que els cursos de recuperació de punts són presencials cosa que significa que has d'assistir a la classe on s'imparteix el curs; no s'ofereix l'opció de realitzar-lo en línia. A més, l'assistència a aquests cursos és obligatòria. No totes les autoescoles ofereixen els cursos de recuperació de punts o de sensibilització i reeducació viària, ja que només les autoritzades per la Direcció General de Trànsit (DGT) poden impartir-los.

Curs Recuperació de Punts Parcial

 • Tens la possibilitat de realitzar aquest curs cada dos anys o, si ets conductor professional, una vegada a l'any.
 • Aquest curs et permet recuperar fins a 6 punts
 • Té una durada de 12 hores.

Curs Recuperació de Punts Total

 • Requerit en casos de condemna judicial o pèrdua total de punts en el teu historial de conducció.
 • Et permet recuperar fins a 8 punts.
 • La durada total del curs és de 24 hores.

Com funciona el Carnet per Punts?

Conductor
Novel

L

Puntos
Iniciales

Puntos
Ganados

8Puntos

2 años

Flecha
12Puntos

Conductor
Experto

L

Puntos
Iniciales

Puntos
Ganados

Puntos
Ganados

12Puntos
3 añosFlecha
14Puntos
3 añosFlecha
15Puntos

Pérdida Total
de Puntos

L

Puntos
Iniciales

Puntos
Ganados

8Puntos

2 años

Flecha
12Puntos

Curs Recuperació de Punts Total

En cas d'esgotament total dels punts en el teu permís de conduir o de ser condemnat judicialment per privació del dret a conduir vehicles de motor, hauràs de completar un curs integral de recuperació de punts.

La durada total del curs és de 24 hores.

T'han retirat el carnet?

Condemna per Via Penal (Inferior a 2 anys)

Curs de Sensibilització i Reeducació Viària

reloj

T'han retirat el carnet?

Condemna per Via Penal

Curs de Sensibilització i Reeducació Viària + Prova Teòrica DGT

reloj

Has perdut tots els punts?

6 mesos de retirada no professionals
3 mesos de retirada professionals

Curs de Sensibilització i Reeducació Viària + Prova Teòrica DGT

reloj

És possible que la validesa de la teva llicència de conduir hagi caducat per dues raons:

 • Administrativa: En esgotar tots els punts del teu permís degut a la comissió de múltiples infraccions de trànsit greus o molt greus.
 • Judicial: En rebre una sentència judicial que implica la privació del dret a conduir per un període superior a 2 anys.

En cas d'esgotar el teu límit de punts

 • Rebràs una notificació sobre l'inici del procés de pèrdua de validesa de la teva llicència de conduir
 • Disposaràs d'un termini de 10 dies per presentar possibles objeccions
 • Si finalment es confirma la pèrdua de validesa, hauràs de lliurar el teu permís en qualsevol Prefectura o Oficina de Trànsit, quedant prohibida la teva conducció a partir d'aquest moment.
 • El nou permís que s'emeti tindrà un saldo de 8 punts.

Curs Recuperació de Punts Parcial

En cas d'haver perdut algun punt però encara disposar d'un saldo restant en la teva llicència de conduir, comptes amb les següents dues alternatives per a la seva recuperació:

Encara conservo punts

Primera opció per recuperar-los

Curs de Recuperació Parcial de punts

Pots recuperar màxim 6 punts

reloj

Encara conservo punts

Segona opció per recuperar-los

2 anys sense perdre punts

Recuperes 12 punts

reloj

Realitzar un Curs de Recuperació de Punts

 • És una alternativa per evitar la pèrdua de validesa del teu permís de conduir i garantir la teva habilitat per conduir. Aquest curs de sensibilització i reeducació viària et permet recuperar fins a un màxim de 6 punts, sempre respectant el teu saldo inicial de punts
 • Recupera fins a 6 punts
 • Durada del curs: 12 hores.

No cometre infraccions

Si aconsegueixes mantenir un historial net durant dos anys sense incórrer en la pèrdua de més punts, recuperaràs la quantitat inicial de 12 punts. Això s'aplica fins i tot si vas començar amb 8 punts a causa de ser conductor novell o haver de recuperar el teu permís.


Preguntes freqüents

Com recuperar els punts de la teva llicència de conduir? Si encara no has perdut tots els punts, tens dues opcions:

 • Pots recuperar fins a 6 punts a través de la participació en un curs de sensibilització i reeducació viària, amb una durada de dotze hores. Aquest curs es pot realitzar una vegada cada dos anys o anualment en el cas de conductors professionals (Curs de Recuperació Parcial).
 • Passats dos anys sense rebre sacions definitives en via administrativa per infraccions que comportin la pèrdua de punts, els titulars de permisos que hagin sofert una pèrdua parcial de punts recuperaran la totalitat del saldo inicial de punts.

Quants punts es recuperaran amb els cursos de Recuperació de Punts?

  Recuperació Total

  En concloure el curs, el permís obtingut comptarà amb un saldo de 8 punts

  Recuperació Parcial

  Finalitzant el curs, es recuperarà el permís de conduir.

Quant temps ha de passar després la pèrdua total de punts per recuperar-los?

El titular de l'autorització no podrà obtenir un nou permís o una nova llicència de conducció fins que hagin transcorregut sis mesos des de la data en què li va ser notificat l'acord de declaració de la pèrdua de vigència, excepte els conductors professionals per als quals aquest termini serà de tres mesos.

Com recuperar el permís de conduir?

Si ja has esgotat el teu crèdit inicial de punts i has rebut la notificació de l'acord que declara la pèrdua de vigència de la teva autorització administrativa per a conduir, és important que sàpigues que per obtenir un nou permís, deuràs:

 • Realitzar un curs de sensibilització i reeducació viària, amb una durada de vint-i-quatre hores, el qual podràs completar durant el període de pèrdua de vigència. (Curs de Recuperació Total).
 • Després d'haver transcorregut el termini de pèrdua de vigència (6 mesos per a conductors en general i 3 mesos per a conductors professionals), hauràs d'aprovar una prova teòrica basada en els continguts del curs realitzat. Per a dur a terme aquesta prova, hauràs de sol·licitar una cita d'examen en la Prefectura provincial de trànsit
Tria el teu curs